Web Sitesi Kullanım Şartları


Liberty Hospitality Group Web Sitesine ait, aşağıda yer alan bütün koşullar ve bildirimler (müştereken “Sözleşme”) kabul etmesi koşuluyla Kullanıcı” ya sunulmaktadır. Kullanıcının herhangi bir şekilde bu Web Sitesi’ne erişimde bulunması veya kullanması durumunda, işbu sözleşme ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı sözleşmede yer alan koşulların tamamını kabul etmiyorsa, bu Web Sitesi’ni kullanmama hakkına sahiptir.

Kullanıcı, gerek kendi www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com Web Sitesi şifresi ile ve gerekse kendi şifresinin üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi suretiyle, Web Sitesinin kullanımından kaynaklanacak parasal zararlardan sorumlu olmayı üstlenmiştir. Ayrıca, Kullanıcı, bu Web Sitesine erişim için ve Web Sitesini kullanırken sağladığı tüm bilgilerin, gerçek, tam ve doğru olduğunu beyan eder ve bu bilgileri güncel durumda tutmayı kabul eder. Kullanıcı herhangi bir güvenlik riski veya yetkisiz kullanımdan haberdar olması halinde, durumu derhal www.libertyhotels.com /www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com ’a bildireceğini, şahsi bilgilerinin www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.comtarafından kaydedilmesine onay verdiğini ve bir hesap için kayıt yaptırabilmek ve Web Sitesini kullanabilmek için en az 18 yaşında olduğunu taahhüt etmektedir. www.libertyhotels.com, 18 yaşın altındaki kişilerden bilerek bilgi toplamamaktadır. Bu Sözleşme’nin ihlal edilmesi hali de dahil olmak üzere takdir hakkı yalnızca www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com’a ait olarak, herhangi bir kişinin bu Web Sitesi’ne ve sunulan hizmetlere erişimde bulunmasını herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle reddetme hakkını saklı tutmaktadır.


Kullanıcı bu Web Sitesi’nden veya Web Sitesi aracılığıyla elde edilen bilgileri, yazılımları, ürünleri veya hizmetleri tadil etmemeyi, kopyalamamayı, dağıtımını yapmamayı, iletmemeyi, teşhir etmemeyi, icra etmemeyi, çoğaltmamayı, yayımlamamayı, lisanslamamayı, bunlardan türevsel çalışmalar üretmemeyi, bunları devretmemeyi, satmamayı taahhüt ve kabul etmektedir. Kullanıcı ayrıca aşağıdaki edimlerde bulunmamayı taahhüt ve kabul etmektedir: 

(i) Yazılı olarak www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com’in önceden vereceği açık izin olmaksızın, herhangi bir amaçla robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçları kullanarak veya manuel işlemler aracılığıyla bu Web Sitesi’nde yer alan bir içeriğe veya bilgiye erişimde bulunulması, bunların izlenmesi veya kopyalanması;

(ii) Bu Web Sitesi’nde bulunan robot istisnası başlığında belirtilen sınırlamaların ihlal edilmesi veya bu Web Sitesi’ne yapılan erişimleri önlemek veya sınırlandırmak için kullanılan diğer önlemlerin 

Baypas edilmesi veya işlevsiz hale getirilmesi;

(iii) Takdir hakkı www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com’a ait olmak üzere, altyapıya makul olmayan veya orantısız şekilde yüksek bir yük bindiren veya bindirebilecek olan bir işlemde bulunulması;

(iv) www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.comtarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın, herhangi bir maksatla bu Web Sitesi’nin herhangi bir kısmına yönelik gizli link konulması;

(v) www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.comtarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın bu Web Sitesi’nin herhangi bir kısmının diğer bir web sitesine "frameedilmesi", "olduğu gibi kopyalanması" veya diğer şekillerde dahil edilmesi;

(vi) Bu Web Sitesi veya hizmetlerle bağlantılı olarak, www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com tarafından kullanılan bir yazılım programının değiştirilmesi, tercüme edilmesi, uyarlanması, editlenmesi, geri derlenmesi, öğelerine ayrıştırılması veya geri mühendisliğe tabi tutulmasına yönelik girişimlerde bulunulması.

(vii) Kullanıcının Web Sitesi’nin kullanımından ve/veya teşhirinden doğan haklarını üçüncü kişilere devretmesi.


Web Sitesi Aracılığı ile Ürünler ve Hizmetler Satın Alınması

www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com Web Sitesi, Kullanıcıya, üçüncü kişilerin (gerçek ve tüzel kisiler) (bundan sonra "Tedarikçi" olarak da anılacaktır) turizm ve yolculukla ilgili ürün ve hizmetleri hakkındaki bilgilerine erişim sağlar ve bazı durumlarda, Kullanıcı rezervasyon yapabilir ve bu ürün ve hizmetleri ilgili Tedarikçilerden satın alabilir.

Kullanıcının, seçtiği bir Tedarikçinin ürünleri ya da hizmetleriyle ilgili yaptığı rezervasyonlar ya da satın alımlar, Tedarikçinin her durum için belirlediği özel şartlar ve koşullara tabidir. Benzer şekilde, Kullanıcıya hazırlanan uçak biletleri, uluslararası yolcular için sorumluluğun sınırlandırılması hakkında bilgiler ve bagajla ilgili sorumluluğun sınırlandırılması hakkında duyurular da dahil olmak üzere, önemli bilgiler içerir. Kullanıcı bu bilgi ve sınırlamaları önceden kabul etmiştir. Kullanıcı, hizmetleri satın almayı seçtiği Tedarikçinin, borçların ödenmesi, ücret tarifeleri, ürünlerin ya da hizmetlerle ilgili kısıtlamalar hakkındaki düzenleme ve kısıtlamalara da dahil olmak üzere, belirlediği, satış şartları ve koşullarını kabul etmeyi ve onlara uymayı taahhüt eder. Teklifler, ürünler ya da hizmetler, fiyatlar, güzergahlar, mesafeler, özellikler ile Web Sitesi aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetler hakkındaki diğer tüm veriler ve ilgili bilgilerin hazırlanması ve güncellenmesi, yalnızca ürün ve hizmetlerin kendi Tedarikçisinin sorumluluğundadır. Ürün ya da hizmetlerin Tedarikçileri, her biri kendi yükümlülüğünün kapsamı içinde, satın alınan tüm ürünler ve hizmetler için yürürlükteki düzenlemelerden doğan yükümlülükleri ile satışın şartları ve koşullarına uymakla Kullanıcı karşısında sorumludur. www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com, doğrudan kendi sağlamadığı ürünler ya da hizmetler için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez.

 Kullanıcı, www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com Web Sitesi aracılığı ile bir ürün ya da hizmet satın aldığında, adını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini ve telefon numarasını belirtmelidir. www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com, Kullanıcının siparişini işlemek ve siparişin durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, Kullanıcının telefon numarasını kendi mesajlaşma hizmetine dahil etme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com Web Sitesi aracılığı ile yapılmış bir ürün ve hizmet alımında kullanılan kredi kartı güvenliğinden Kullanıcı bizzat sorumlu olup, yasal zorunluluklar nedeni ile gerekmesi halinde kredi kartına ait belgeleri ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının www.libertyhotels.com/ www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com web sitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde tam olarak yapılması şarttır. İşlemin Kullanıcı tarafından yanlış veya hatalı yapılmasınedeniyle rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal, iade ve on-line bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com sorumlu değildir.

Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz Satın alınan ürünün herhangi bir şekilde iadesi, iptali veya değişikliğinin talep edilmesi halinde ürün satışı esnasında www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com tarafından tahsil edilen hizmet bedelinin iadesi yapılmaz. Ücret iadesi, Tedarikçinin koşul ve şartlarına uygun olarak hesaplanarak, yalnız kart sahibine, demenin yapıldığı kredi kartına yapılır.


Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Web sitesine kaydedilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı sorumludur. www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com, bilgileri sadece bu web sitesinde işlem yapılabilmesini sağlamak amacıyla tutmaktadır. Ancak, Kullanıcı için yararlı olacağını ya da Kullanıcının ilgisini çekeceğini düşündüğü üçüncü şirketlerin önerileri ve promosyonları hakkında danışmanlık ve bilgilendirme gibi yüksek kaliteli özelleştirilmiş hizmetler sunmak için gerekli kişisel verileri toplar ve kullanabilir.

Kullanıcı tarafından doğrudan sağlanan verileri ve çerezlerin kullanımı da dahil olmak üzere veri trafiği analizini kullanarak, Kullanıcıların zevkleri ve tercihleri hakkında bilgi toplar. www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com a kaydolmakla Kullanıcı, aynı zamanda, gönderilen reklam mesajlarını da alabileceğini kabul etmiştir.www.libertyhotels.com, Kullanıcının kişisel verilerini kendi organizasyonu ve ticari ilişkisi dışında bulunan üçüncü kişilere vermez. www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com, ayrıca, satışlar, müşteriler, veri trafiği hakkında küresel istatistikleri ve Web Sitesinden diğer bilgileri ticari ilişkisi bulunan bu üçüncü taraflara verebilir. 


Bununla birlikte, bu istatistikler, Kullanıcının kişisel olarak tanımlanmasını mümkün kılacak herhangi bir veri içeremez.www.libertyhotels.com Web Sitesi, çerezlerin kullanımı kabul eder. Bir çerez, tarayıcının bilgisayarın sabit 

Diskinde depoladığı bir bilgi parçasıdır. www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com web sitesi dahilindeki dolaşımlarda oluşmuş çerezlerin bir kısmı sabit diskte kaydedilirken bir kısmı ise dolaşım süresince korunur, tarayıcının kapatılması neticesinde silinir. Çerezlerin sabit diskte kayıtlı tutulmasının amacı www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.comweb sitesine tekrar girişlere Kullanıcıları tanımlamaktır. Tarayıcıların çoğunluğu çerezlerin kullanımı otomatik olarak kabul eder ama bunu durdurmak için tarayıcının yapılandırmasını değiştirmek çoğu kez mümkündür. Kullanıcı çerezleri almamayı tercih etse bile, ürün ya da hizmetlerin satın alınması da dahil olmak üzere, Web Sitesindeki hizmetlerin çoğunluğu kullanılabilir. www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com Web Sitesinin tüm içeriğinin derlemesi (toplama, düzenleme ve bir araya getirme olarak düşünülür) www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com un münhasır mülkiyetindedir ve ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır. www.libertyhotels.com Web Sitesinde kullanılan yazılım ile Tedarikçilerine ait olan tüm yazılımlar, ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır.

Bu Web Sitesindeki içeriğin başka şekilde kullanımı, tamamen ya da kısmen çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtılması, aktarılması, daha sonra yayınlanması, sergilenmesi ve/veya temsil edilmesi da dahil olmak üzere kesinlikle yasaklanmıştır. Özellikle, www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com Web Sitesinde bulunan görüntülerin bu Web Sitesi dışında www.libertyhotels.com ve/veya Tedarikçilerinin açık onayı olmadan tüm kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

Mücbir nedenlerden (politik, ekonomik nedenler ya da güvenliği etkileyen istikrarsız karmaşa durumu da dahil olmak üzere) dolayı, www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.comtarafından çözülemeyecek beklenmeyen durumlar nedeniyle www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com aracılığı ile satın alınmış ürün ya da hizmetlerin rezervasyonları, onayları ve/veya gerçekleştirilmesinde sorunlar olursa, ya da üzerinde anlaşılan hükümlerin hiç birine uymak mümkün olmazsa bile, www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com, bu sorunlar ya da anlaşmaya uymamaktan doğan yasal sorumluluklardan muaftır. Meşru resmi talepler, mahkeme celpleri veya kararları açısından işbirliğine gitmek, www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com’in Sistemlerini ve müşterilerini korumak veya www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com’un işletmesi ve sistemlerinin güvenilirliğini ve faaliyetini sağlamak amacıyla, www.libertyhotels.com, Kullanıcı profili bilgileri (isim, elektronik posta adresi, vs.), IP adreslemesi ve trafik bilgileri, kullanım geçmişi ve ilan edilen içerik de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli veya uygun gördüğü bilgilere erişimde bulunabilecek ve bu bilgileri ifşa edebilecektir. www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com un söz konusu bilgileri ifşa etme hakkı, www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com un Gizlilik Politikasının içerdiği koşullara göre önceliğe sahip olacaktır. Kullanıcılar, üyelikleri süresince meydana gelen Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin tüm haklarını www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com’a mahfuz ederek, üyeliklerini herhangi bir zamanda iptal etmeye yetkili olduklarını kabul ederler. www.libertyhotels.com / www.sundiabyliberty.com / www.sundiaoludeniz.com / www.sundiafethiye.com / www.sundiasuncity.com herhangi bir bildirim yapmaksızın veya sorumluluk kabul etmeksizin kurallar ve koşulları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.


İnternet Sitesi Hükümleri, Koşulları ve Bildirimleri 

Bu Sözleşmede kullanılan terimler "Biz", "bize", "bizim” terimleri bir Liberty Hospitality Group dâhil olmak üzere alt kuruluşlarımız ve bağlı kuruluşlarımız için kullanılmaktadır. "Siz" terimi Web Sitesini ziyaret eden ve/veya bizim ya da müşteri hizmetleri temsilcilerimiz aracılığıyla bu Web Sitesinde rezervasyon yaptıran müşteriler için kullanılmaktadır.


Bu İnternet Sitesinin Amacı

Bu İnternet Sitesi seyahat bilgileri toplamanız, seyahat ile ilgili mevcut ürün ve hizmetleri belirleyebilmeniz, yasal rezervasyonlar yaptığınız sırada size yardımcı olmak ve ayrıca seyahat tedarikçileri ile iş ilişkileri kurmak için sağlanmaktadır ve bunun dışında herhangi başka bir amaç taşımaz. Bu Web Sitesi size aşağıda yazılı bulunan bütün hüküm, koşul ve bildirimlerde (topluca "Sözleşme") bir değişiklik yapılmaksızın sizin tarafınızdan kabul edilmesi şartıyla sunulmaktadır. Bu İnternet Sitesine herhangi bir amaçla erişmeniz veya bu İnternet Sitesini kullanmanız durumunda, bu Sözleşmeye bağlı kalacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz.

Bu İnternet Sitesinde bulunan seyahat ile ilgili herhangi bir ürün veya hizmet için rezervasyon yaptırmanız durumunda bu Sözleşmenin bunun gibi tüm işlemlerinize uygulanacağını kabul etmiş oluyorsunuz. Lütfen Sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Bu hükümlerin ve şartların tamamını kabul etmiyorsanız lütfen bu İnternet Sitesini kullanmayın. Bu Sözleşmenin en güncel halini inceleyebilmek için lütfen bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret ettiğinizden emin olun. Bu Sözleşmeyi kendi takdirimize bağlı olarak önceden bildirmeksizin değiştirme ve ayrıca üzerinde değişiklik yapma hakkımızı her zaman saklı tutuyoruz ve bu İnternet Sitesine devamlı erişiminiz veya bu İnternet Sitesini kullanmanız sizin güncellenmiş ya da üzerinde değişiklik yapılmış bu Sözleşmeyi kabul etmiş olduğunuz anlamına gelir.


Web Sitesinin Kullanımı 

Bu Web Sitesini kullanmanızın bir koşulu olarak 

(i) en az 18 yaşında olduğunuzu; 

(ii) bağlayıcı bir yasal yükümlülük oluşturacak yasal yetkiye sahip olduğunuzu; 

(iii) Web Sitesini bu Sözleşmeye uygun şekilde kullanacağınızı; 

(iv) bu Web Sitesini sadece kendiniz veya vekaletine sahip olduğunuz biri için yasal rezervasyonlar yapmak amacıyla kullanacağınızı; 

(v) başkaları adına yaptığınız rezervasyonlar için bütün kural ve kısıtlamalar dâhil olmak üzere geçerli olan hüküm ve koşulları o kişilere bildireceğinizi; 

(vi) bu Web Sitesinde verdiğiniz bütün bilgilerin doğru, kesin, güncel ve eksiksiz olduğunu garanti ediyorsunuz. Herhangi bir kişinin bu İnternet Sitesine erişimini, bununla sınırlı olmamakla beraber bu Sözleşmenin ihlali durumu da dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle engelleme hakkımızı saklı tutuyoruz.


Yasaklı Faaliyetler

Bu Web Sitesi'nin içeriği ve kapsadığı bilgilerin (seyahat hizmetlerinin ücretleri ve kullanıma sunulması dâhil ancak bunlarla sınırlı değildir) yanı sıra bu içerik ve bilgilerin sunulmasında kullanılan altyapı bizim veya tedarikçilerimizin ve sağlayıcılarımızın mülkiyetindedir. Bu İnternet Sitesinden rezervasyonunu yaptığınız seyahat veya hizmetler için verilen seyahat planınızın (ve ilgili belgelerin) sınırlı kopyalarını alırken bu kopyayı değiştirmemeyi, çoğaltmamayı, dağıtmamayı, iletmemeyi, sergilememeyi, uygulamamayı, yeniden üretmemeyi, yayınlamamayı, lisanslamamayı, benzerlerini oluşturmamayı veya bu İnternet Sitesinden elde ettiğiniz bilgileri, yazılımları, ürünleri veya hizmetleri satmamayı ya da yeniden satmamayı kabul etmiş olursunuz. Bunlara ek olarak ayrıca:

 

1. Bu Web Sitesi'ni veya içeriğini ticari bir amaç doğrultusunda kullanmak;

2. Her türlü spekülatif, asılsız veya sahte rezervasyon ya da talep beklentisiyle rezervasyon yapmak;

3. Açık yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir amaç için bu Web Sitesi'ndeki içerik ya da bilgilere her türlü robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçlarla ya da manuel işlemlerle erişmek, bunları izlemek veya kopyalamak;

4. Bu Web Sitesindeki herhangi bir robot engelleme başlığındaki kısıtlamaları ihlal etmek veya bu Web Sitesine erişimi önlemek ya da kısıtlamak için konulan diğer önlemleri atlatmak veya devre dışı bırakmak;

5. Altyapımızda, bize göre, aşırı ve ölçüsüz yük oluşturan veya oluşturabilecek bir harekette bulunmak;

6. Açık yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir amaçla bu web sitesinin herhangi bir kısmına (seyahat hizmetlerini satın alma yolu dâhil ancak bununla sınırlı değildir) derin link vermek veya

7. Önceden yazılı iznimiz olmaksızın bu Web Sitesinin herhangi bir bölümünü "çerçevelemek", "aynalamak" veya diğer bir şekilde başka bir web sitesinde kullanmak.


Tedarikçi Kural ve Kısıtlamaları 

Seçtiğiniz seyahatle ilgili ürün ve hizmetlerin rezervasyon ve satın alma işlemlerinde ek hüküm ve koşullar geçerli olacaktır. Lütfen bu hükümleri ve şartları dikkatlice okuyun. Vadesi gelmiş ödemelerinizin tamamının yapılması, bilet ücretlerinin, ürünlerin ve hizmetlerin geçerliliği ve kullanımıyla ilgili, tedarikçinin kuralları ve kısıtlamaları da dahil olmak üzere, alışveriş yapmak için seçtiğiniz herhangi bir tedarikçi tarafından yürürlüğe konmuş satın alma hükümlerine ve şartlarına uyacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz.

Belirli hizmetleri ve/veya etkinlikleri sunan bazı tedarikçiler, sundukları hizmete ve/veya etkinliğe dahil olmadan önce kendi sorumluluk reddi bildirimlerini imzalamanızı gerekli görebilirler. Bunun gibi herhangi bir tedarikçinin kurallarının ve kısıtlamalarının herhangi bir ihlali söz konusu olduğunda, durumun rezervasyonunuzun/rezervasyonlarınızın iptaliyle, kuralların geçerli olduğu seyahat ürünü veya hizmetine erişiminizin engellenmesiyle, bu gibi rezervasyonların yapılması sırasında ödenen ücretlerin tarafınızca karşılanmasıyla ve/veya bu gibi kural ihlalleri sonucunda herhangi bir mali zarara maruz kaldığımızda hesabınızı borçlandırmamızla sonuçlanabileceğini anlamış oluyorsunuz. AB’deki varış noktalarına yapılan seyahatler için Özel Fiyatlı Otel rezervasyonları ve Özel Fiyatlı uçuş ürünleri Travelscape tarafından size sağlanmaktadır.


Gizlilik Politikası

Uygulamalarımızı anlamak için, bu Web Sitesini kullanımınıza ilişkin bilgiler de içeren güncel Gizlilik Politikamızı okuyun.


Ön Ödemeli Otel Rezervasyonları

İnternet sitesinde görüntülenen oda fiyatının yanı sıra vergi tahsilat ücretleri ve hizmet bedellerini içeren toplam rezervasyon fiyatından rezervasyon yapmak üzere Liberty Hospitality Group yetkilendirmiş oluyorsunuz. Toplam rezervasyon fiyatı için, Travelscape tarafından, kredi kartınızdan ödeme alınmasını kabul etmiş oluyorsunuz. Ön ödemeli otel rezervasyonunuzu iptal edebilir veya değiştirebilirsiniz ancak sizden, otel rezervasyonu için geçerli olan kurallarda ve kısıtlamalarda belirtilen, iptal veya değişim bedeli alınır. Rezervasyon yaptığınız otelde uygulanan iptal kurallarında belirtilen, otellere göre değişiklik gösteren süre (genellikle 24-72 saat arası) dolmadan önce rezervasyonunuzu iptal etmezseniz veya değiştirmezseniz uygulanabilir gecelik fiyatları, vergi tahsilat ücretlerini ve hizmet bedellerini ödemeniz söz konusu olabilir. Rezervasyonunuzun ilk gecesinde otele giriş yapmamanız ve rezervasyonunuzda bulunan takip eden gecelerde giriş yapmanız durumunda rezervasyonunuzun iptal edilmemesi için, rezervasyonunuzla ilgili değişiklikleri, rezervasyonunuzun ilk gecesinden daha sonra olmamak şartıyla bize onaylatmalısınız. Hiç giriş yapmama veya erken çıkış yapma durumları için geri ödeme talebinizi çıkış tarihinden sonraki 60 gün içerisinde yapmalısınız. Sizden kaynaklanan herhangi bir iptal ve değişiklik bedelini ödemeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Belirli durumlarda, bazı rezervasyonlar, otel rezervasyonu kurallarında ve kısıtlamalarında belirtildiği şekilde, yapıldıktan sonra değiştirilemez veya iptal edilemez. Ön ödemeli otel rezervasyonlarınız sırasında yürürlükte olan hükümlere ve şartlara bağlı kalacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz.


Seyahat Destinasyonları

Uluslararası destinasyonlar da dâhil olmak üzere, seyahatlerin çoğunun kazasız tamamlanmasına rağmen belirli destinasyonlara yapılacak seyahatler diğerlerine göre daha büyük risk içerebilir. Yolculara, kendi devletleri tarafından bildirilen seyahat yasaklarını, uyarıları, duyuruları ve tavsiyeleri, özellikle uluslararası varış noktalarına seyahat ederken, rezervasyon yapmadan önce incelemeleri için ısrar ediyoruz.

BELİRLİ VARIŞ NOKTALARINA SEYAHAT SATIŞI OLANAĞI SUNARKEN BU GİBİ NOKTALARA SEYAHAT ETMENİN TAVSİYE EDİLEBİLİR VE RİSKSİZ OLDUĞUNU BEYAN VEYA GARANTİ ETMİYORUZ VE BU GİBİ VARIŞ NOKTALARINA YAPILAN SEYAHATLERİN ZARAR VE KAYIPLARLA SONUÇLANMASINDAN SORUMLU DEĞİLİZ.


Sorumluluk Reddi

Bu web sitesinde yayınlanan bilgiler, yazılım, ürünler ve hizmetler yanlışlıklar ya da fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere hatalar içeriyor olabilir. özellikle Liberty Hospitality Group   ve alt kuruluşları ile bağlı kuruluşları (Liberty Hospitality Group ) ve seyahat ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapan bağlı, ortak markalı ve/veya bağlantılı web site ortakları  bu sitede yayınlanan ve çoğu ilgili tedarikçiler tarafından verilen ve otelin, hava, deniz ve kara seyahatinin ve diğer seyahat ürünlerinin tanımı ve bunlarla ilgili bilgilerin (fiyatlandırma, fotoğraflar, otel özellikleri listesi, genel ürün tanımları vs. dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermez ve bunlarla ilgili her türlü hataya veya yanlış ya da eksik bilgiye ilişkin yükümlülükten feragat eder. Bunun yansıra, internet sitesindeki herhangi bir fiyatlandırma hatasını ve/veya yanlış bir fiyat üzerinden yapılan, beklemede olan rezervasyonların üstünde açıkça değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. bu gibi bir durumda eğer mümkünse bekleyen rezervasyonunuzu doğru fiyat üzerinden devam ettirme fırsatı sunuyoruz veya rezervasyonunuzu ceza bedeli almaksızın iptal ediyoruz. Bu internet sitesinde görünen otel fiyatları sadece genel rehberlik amacıyla sunulmaktadır ve Liberty Hospitality Group ve Liberty Hospitality Group bağlı şirketler bu fiyatların doğruluğunu garanti etmez. Liberty Hospitality Group, Liberty Hospitality Group  bağlı şirketler ve bu şirketlerin kendi tedarikçileri belirli ürünlerin ve hizmetlerin mevcut olması ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedirler. Liberty Hospitality Group, Liberty Hospitality Group bağlantılı şirketleri ve/veya bu şirketlerin tedarikçileri bu internet sitesi üzerinde her zaman geliştirmeler ve/veya değişiklikler yapabilirler. Liberty Hospitality Group ,Liberty Hospitality Group  bağlı firmalar ve onların kendi tedarikçileri herhangi bir amaç için bu internet sitesinde bulunan bilgilere, yazılımlara, ürünlere ve hizmetlere ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamaktadırlar ve herhangi bir ürünün veya hizmetin bu internet sitesi içeriğine dahil edilmiş olması veya bu içeriğin bu internet sitesinde sunuluyor olması Liberty Hospitality Group   veya Liberty Hospitality Group bağlı şirketlerin bu gibi ürünleri desteklediklerini veya tavsiye ettiklerini göstermez. Söz konusu tüm bilgiler, yazılım, ürünler ve hizmetler herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. Liberty Hospitality Group, Liberty Hospitality Group bağlı şirketler ve bu şirketlerin kendi tedarikçileri bu internet sitesinin, bu internet sitesinin sunucularının veya Liberty Hospitality Group, Liberty Hospitality Group bağlı şirketlerden ve/veya bu şirketlerin kendi tedarikçilerinden gönderilen epostaların virüs veya başka zararlı 

Bileşenler içermesi durumu ile ilgili garanti verme sorumluluğunu reddeder. Liberty Hospitality Group, Liberty Hospitality Group bağlı şirketler ve bu şirketlerin kendi tedarikçileri kastedilen tüm ticarete uygunluk, memnuniyet kalitesi, belirli bir amaca uygunluk, unvan ve ihlal garantileri ve şartları da dahil olmak üzere bu bilgilerle, yazılımlarla, ürünlerle ve hizmetlerle ilgili tüm garantilerin ve şartların sorumluluğunu reddeder. Havayolu taşımacıları, oteller ve bu internet sitesi üzerinden seyahat veya başka hizmetler sağlayan diğer tedarikçiler bağımsız taraflardır ve elçi grup şirketlerinin veya elçi bağlı şirketlerin temsilcileri veya çalışanları değildirler ve LibertyHospitality Group ile Liberty Hospitality Group bağlı şirketler bunun gibi herhangi bir tedarikçinin eylemlerinden, hatalarından, görevlerini eksik olarak yerine getirmelerinden, beyanlarından, garantilerinden, ihlallerinden ve ihmallerinden veya kişisel yaralanmalardan, ölümden, mülke gelen zararlardan ya da bunlardan kaynaklanan diğer zararlardan ve masraflardan sorumlu tutulamazlar.

 

Liberty Hospitality Group, doğrudan kontrolü altında olmayan gecikmelerden, iptallerden, fazla rezervasyonlardan, grevlerden, mücbir sebeplerden ya da diğer nedenlerden dolayı oluşan gecikmelerden dolayı hiçbir geri ödeme yapmaz ve herhangi bir ek masraftan, görevin eksik olarak yerine getirilmesinden, gecikmelerden, varış noktası değişikliğinden veya devletin ya da yetkili makamların eylemlerinden sorumlu tutulamaz. Hiçbir durumda Liberty Hospitality Group , Liberty Hospitality Group bağlı şirketler, ve/veya bu şirketlerin kendi tedarikçileri ihmal, sözleşme, haksız fiil, katı sorumluluk veya başka bir prensip temel alınmış da olsa ve Liberty Hospitality Group , LibertyHospitality Group  bağlı şirketler ve/veya bu şirketlerin kendi tedarikçileri bundan haberdar edilmiş dahi olsalar bu internet sitesine erişmeniz, bu internet sitesini görüntülemeniz ya da siteye erişimde siteyi görüntülemede ya da siteyi kullanmada yaşadığınız gecikme ya da başarısızlık nedeniyle (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bu internet sitesinde yayınlanan görüşlere güvenmeniz; bu internet sitesinden alınan bilgisayar virüsleri, bilgiler, yazılımlar, bağlantılı siteler, ürünler ve hizmetler; ve bunların dışında bu internet sitesine erişmek ve bu internet sitesini görüntülemek ve kullanmak da dahil) doğrudan, dolaylı, ceza gerektiren, tesadüfi, özel ya da önemli herhangi bir kayıp ve zarardan sorumlu tutulamazlar.


Tazminat

Liberty Hospitality Group ve/veya ilgili tedarikçilerini ve bu firmaların görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini her tür iddia, dava hakkı veren neden, talep, tazminat, kayıp, zarar, para cezası, ceza ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte her türde makul yasal ve muhasebe ücretlerini de kapsayan diğer masraf ve giderlere karşı şu nedenlerden doğabilecek sonuçlardan dolayı savunmayı ve tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz:

1. bu Sözleşmeyi veya burada referans gösterilen dokümanları ihlal etmeniz;

2. herhangi bir yasayı ya da üçüncü tarafın hakkını ihlal etmeniz veya

3. bu Web Sitesini kullanmanız.


Üçüncü Taraf Sitelerine Bağlantılar

Liberty Hospitality Group dışındaki taraflarca işletilen web sitelerine köprüler içerebilir. Bu köprüler sadece size bilgi vermek amacıyla sunulmaktadır. Bunun gibi internet sitelerini kontrol etmiyoruz ve bunun gibi internet sitelerinin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından ya da diğer uygulamalarından sorumlu değiliz. Ayrıca seçtiğiniz bağlantıların veya indirdiğiniz yazılımların (bu İnternet Sitesinden veya başka internet sitelerinden) virüs, kurtçuk, truva atı, bozukluk veya zararlı olabilecek diğer yazılımlar içerip içermediği ile ilgili önlem almak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu gibi internet sitelerine bağlantı veriyor olmamız, bu gibi internet sitelerindeki içeriği onayladığımız veya bu internet sitelerinin yöneticileriyle ortaklık kurduğumuz anlamına gelmez.


Bu Web Sitesinde Bulunan Yazılımlar

Bu Web Sitesinden indirilmek üzere sunulan her türlü yazılımın ("Yazılım") telif hakkı Liberty Hospitality Group ve/veya kendi tedarikçilerimize aittir. Yazılımı kullanımınız, bu Yazılım ile verilen veya içinde bulunan, varsa, son kullanıcı lisans sözleşmesi ("Lisans Sözleşmesi") hükümlerine tabidir. Lisans Sözleşmesi koşullarını kabul etmediğiniz sürece Lisans Sözleşmesi ile birlikte gelen veya Lisans Sözleşmesi içeren Yazılımı bilgisayarınıza kurmamalı veya kullanmamalısınız. Bir Lisans Sözleşmesi içermeyen herhangi bir Yazılım için bir kullanıcı olarak size, buradaki hükümlere ve şartlara uygun olarak ve başka hiçbir amaca yönelik olmaksızın bu İnternet Sitesini görüntüleyebilmek ve ayrıca kullanabilmek amacıyla kullanacağınız, Yazılımlar için sınırlı, kişisel, devredilemez bir lisans veriyoruz. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tüm HTML kodları ve Active X denetimleri de dahil olmak üzere bu İnternet Sitesinde bulunan tüm Yazılımların Liberty Hospitality Group ve/veya kendi tedarikçilerine ait olup telif yasaları ve uluslararası anlaşma şartlarıyla korunduğuna dikkat ediniz. Yazılımların her türlü yeniden üretimi ve yeniden dağıtımı açıkça yasaklanmış olup bu durum kamu hukuku ve ceza hukuku kapsamında bulunan önemli yaptırımlarla sonuçlanabilir. Bunu ihlal edenler olabilecek en yüksek kapsamda dava edilecektir.

 YUKARIDAKİLERLE SINIRLANDIRILMAKSIZIN, DAHA FAZLA YENİDEN ÜRETİM VEYA YENİDEN DAĞITIM YAPMAK AMACIYLA YAZILIMIN HERHANGİ BAŞKA BİR SUNUCUYA VEYA KONUMA KOPYALANMASI AÇIKÇA YASAKLANMIŞTIR. EĞER BİR GARANTİ VERİLECEKSE, YAZILIM SADECE LİSANS SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİYLE GARANTİ KAPSAMINA ALINMIŞTIR. 


Kur Çevirici

Döviz kurları kamuya yapılan çeşitli duyurular esasına dayanır ve yalnızca yol gösterici olarak kullanılmalıdır. Bu kurlar doğrulanmamıştır ve kesin değildir; gerçek kurlar farklı olabilir. Kur fiyatları her gün güncellenmemektedir. Döviz fiyatının güncellendiği günü görebilmek için döviz dönüştürücüsü üzerindeki tarihi kontrol etmeniz önerilir. Bu uygulama ile sağlanan bilginin doğru olduğuna inanılmaktadır, Liberty Hospitality Group ve/veya kendi tedarikçilerimiz bunun gibi bir doğruluğu garanti etmez. Bu bilgiyi finansal amaçla kullanırken, bu döviz fiyatlarının doğruluğunu kontrol etmek için nitelikli bir uzmandan yardım almanızı öneririz. Bu bilgiyi kişisel kullanımınız dışındaki amaçlar için kullanma yetkisi vermiyoruz ve bu bilgileri ticari amaçlarla yeniden satmanız, yeniden yaymanız ve kullanmanız açıkça yasaklanmıştır.


Telif Hakkı ve Ticari Marka Bildirimleri

Bu Web Sitesinin tüm içeriği: Liberty Hospitality Group Tüm hakları saklıdır. Bahsi geçen diğer logolar ve ürün veya şirket isimleri kendi sahiplerinin ticari markaları olabilirler. 


Akarca Mah. Mustafa Kemal Blv. Sk.823 Fethiye / MUĞLA